Komunikaty bieżące ESPI/EBI

LONGTERM GAMES SA (7/2024) Informacja dotycząca stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Raport Bieżący nr 7/2024Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zaktualizowaną informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia