Nabycie akcji spółki przez członka Rady Nadzorczej

Zarząd Longterm Games S.A. ("Emitent") niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomienia o dokonaniu transakcji nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko pełniącą obowiązki zarządcze tj. Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Andrzeja Gonet.

Dokument notyfikacji w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Powiadomienie o transakcji PFF <<LINK>>