Nabycie akcji spółki przez Prezesa Zarządu

Raport bieżący z plikiem 8/2023

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Longterm Games S.A. ("Emitent") niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomienia o dokonaniu transakcji nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze tj. Prezesa Zarządu Emitenta Pana Alberta Rokickiego.

Dokumenty notyfikacji w załączeniu.

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2311754