Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 19/2023

Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w związku z rezygnacją Pana Przemysława Staniszewskiego skuteczną z dniem 9 października 2023 r. (o czym mowa w raporcie EBI nr 18/2023 z dnia 9 października 2023 r.), Pan Adrian Przybylski działając na podstawie § 10 ust. 3 pkt. 3) Statutu Spółki, z dniem 21 października 2023 r. powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Harwackiego.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 członków:

- Pan Marek Łubiarz;

- Pan Bartłomiej Cegłowski;

- Pan Adrian Gawlikowski;

- Pan Andrzej Sołoguba;

- Pan Jacek Harwacki.

Życiorys zawodowy Pana Jacka Harwackiego zawierający informacje, o których mowa w § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pan Jacek Harwacki jest akcjonariuszem spółki Longterm Games S.A.

Poniżej załącznik (życiorys zawodowy)

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2300331

Poniżej link do komunikatu EBI z dnia 21/10/2023

LONGTERM GAMES SA (19/2023) Powołanie Członka Rady Nadzorczej- Infostrefa
Raport Bieżący nr 19/2023