Raport okresowy za I kwartał 2024

Raport Kwartalny nr 8/2024

Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2024 roku.

Postawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2379970