Raport okresowy za III kw. 2022

Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") niniejszym przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego za III kwartał 2022 r. opublikowanego w dniu 14 listopada 2022 r. (raport EBI nr 2/2022).

Korekta przedmiotowego raportu obejmuje dane w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021, które były nieprawidłowe. W załączeniu Emitent przedstawia dodatkowo dokument zawierający wykaz korygowanych pozycji.

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2167389