Raport okresowy za III kwartał 2023

Raport Kwartalny nr 20/2023

Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2023 roku.

Postawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Poniżej link do pobrania raportu finansowego w formie pliku PDF

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2307513

Poniżej link do komunikatu ESPI z 14/11/2023

LONGTERM GAMES SA (20/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023- Infostrefa
Raport Kwartalny nr 20/2023