Raport roczny za 2022 rok

Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje raport roczny Spółki za rok obrotowy 2022.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

45183021_LTM_Raport_roczny_2022-3.pdf

45183021_LTM_Sprawozdanie_finansowe_2022-1.pdf

45183021_LTM_Sprawozdanie_zarzadu_2022-2.pdf

45183021_Sprawozdanie_z_badania_Long_Term_Games_S.A._2022-sig-4.pdf

eSPR_LG_2022_v2.1-0.xml