Raport roczny za 2023 rok

Raport Roczny nr 5/2024

Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje raport roczny Spółki za rok obrotowy 2023.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2360182

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2360183

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2360184

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2360185

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2360186