Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 18/2023

Zarząd Longterm Games S.A. („Emitent”; „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o rezygnacji Pana Przemysława Staniszewskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki skutecznej z dniem 9 października 2023 r. Pan Przemysław Staniszewski nie podał powodów rezygnacji.

Wobec powyższego na dzień 9 października 2023 r. skład Rady Nadzorczej jest 4-osobowy. W związku ze złożoną rezygnacją Zarząd Emitenta podejmie niezbędne działania w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.