Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.

Raport Bieżący nr 1/2024

Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

- raport za IV kw. 2023 r. – 12 lutego 2024 r.

- raport roczny za 2023 r. – 10 maja 2024 r.

- raport za I kw. 2024 r. – 15 maja 2024 r.

- raport za II kw. 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.

- raport za III kw. 2024 r. – 14 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".