Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _"ESPI"_, niniejszym informuje o otrzymaniu dostępu do systemu ESPI w trybie "Emitent ASO". W związku z powyższym, Spółka rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.