Zawarcie umowy z GOG sp. z o.o. na dystrybucję gry Space Tail: Every Journey Leads Home

Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że została podpisana umowa dystrybucyjna z GOG sp. z o.o. tj. operatorem platformy sprzedażowej GOG _"Umowa"_. Na podstawie zawartej Umowy na platformie GOG będzie dystrybuowana pierwsza gra Spółki pt. "Space Tail: Every Journey Leads Home" _"Gra"_.

W związku z zawartą umową w najbliższym czasie na platformie GOG zostanie udostępniony prolog Gry _pod nazwą Space Tail: Lost in the Sands_, który od 12.08.2022 r. dostępny jest również na platformie Steam.

Premiera Gry na platformach GOG oraz Steam odbędzie w tożsamym terminie. Na datę niniejszego raportu planowany termin premiery to IV kwartał br. Dokładna data premiery, niezwłocznie po jej ustaleniu zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.