Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący z plikiem 6/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje w załączeniu zawiadomienie otrzymane od Pana Roberta Ogłodzińskiego informujące o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 20%.

LINK do komunikatu ESPI z dnia 16/10/2023:

LONGTERM GAMES SA (6/2023) Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów- Infostrefa
Raport bieżący z plikiem 6/2023