Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.

Raport Bieżący nr 3/2024

Zarząd Longterm Games S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. termin publikacji raportu rocznego za 2023 r. przypadał na dzień 10 maja 2024 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2023 r. został wyznaczony na dzień 12 kwietnia 2023 r.

Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych, o których mowa w raporcie bieżącym EBI nr 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect.