Informacja o sprzedaży gry Space Tail: Every Journey Leads Home

Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że sprzedaż gry Space Tail: Every Journey Leads Home ("Gra") od momentu premiery w dniu 3.11.2022 r. do dnia publikacji niniejszego raportu tj. 14.11.2022 r. wyniosła 1144 sztuk, w tym 609 egzemplarzy sprzedało się na PC (Steam - 514, GOG - 95) i 535 egzemplarzy na Nintendo Switch.

Lista osób oczekujących na zakup Gry na platformie Steam ("wishlista") na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 15 595 zapisów.