Podsumowanie NWZA z dnia 09.11.2021

09.12.2021 odbyło się nasze NWZA, podczas którego uchwaliliśmy:

1) powołanie Przemysława Staniszewskiego na członka Rady Nadzorczej
2) zdjęcie uprzywilejowania z akcji serii A (po zmianie 1 akcja serii A ma 1 głos na walnym zgromadzeniu)
3) zmianę rodzaju akcji z akcji imiennych na akcje na okaziciela
4) dematerializację i rejestrację w KDPW wszystkich istniejących akcji wszystkich serii
Ostatnie 3 uchwały są niezbędne, aby spółka mogła być notowana na rynku NewConnect.
Zbliżyliśmy się w ten sposób do debiutu na NewConnect i traktujemy to jako ostatni, istotny krok formalno-prawny przed złożeniem dokumentów na GPW.
Po zarejestrowaniu powyższych uchwał NWZA przez KRS, możliwie jeszcze w tym roku, będziemy mogli złożyć dokumenty na GPW i rozpocząć oficjalnie procedurę wejścia na NewConnect.
Nie chcemy obiecywać żadnego, nawet przybliżonego terminu naszego IPO na NewConnect, bo wiele będzie zależało od tempa procedowania przez GPW i Dom Maklerski Navigator.
Poniżej krótka biografia nowego członka Rady Nadzorczej - Przemysława Staniszewskiego:
Absolwent pierwszego rocznika specjalności inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Inwestor indywidualny z 28 letnim stażem na warszawskiej GPW. Ukończone i zdane certyfikaty ACCA oraz CIA. Specjalista z zakresu controllingu, audytu wewnętrznego/zewnętrznego oraz inwestycji kapitałowych. 20 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w finansach zarówno wewnątrz (audyt wewnętrzny, controlling, zarządzanie finansami) jak i na zewnątrz spółek (firma audytorska), w tym dwóch giełdowych. Współpracownik portalu Stockwatch oraz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Zwolennik otwartej komunikacji spółek z inwestorami, corporate governance oraz e-voting