Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w związku z rezygnacją Pana Grzegorza Dymka skuteczną z dniem 13 lutego 2023 r. (o czym mowa w raporcie EBI nr 4/2023 z dnia 13 lutego 2023 r.), Pan Robert Ogłodziński, działając na podstawie § 11 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, z dniem 15 marca 2023 r. powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Adriana Gawlikowskiego.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 członków:

- Pan Marek Łubiarz;

- Pan Bartłomiej Cegłowski;

- Pan Przemysław Staniszewski;

- Pan Andrzej Gonet;

- Pan Adrian Gawlikowski.