Rozpoczęliśmy proces formalnej rejestracji spółki w rejestrze KRS.