Spotkanie z zarządem - nagranie wideo webinaru z 20.02.2024

W spotkaniu udział wzięli - prezes Albert Rokicki i wiceprezes Adrian Przybylski.