Wniosek do GPW złożony

25.04.2022 miało miejsce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Longterm Games S.A. Na WZA zostało zatwierdzone Sprawozdanie finansowe za 2021, Sprawozdanie Zarządu za 2021, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021, Członkowie Rady Nadzorczej zostali wybrani na kolejną kadencję oraz została dokonana zmiana w Statucie Spółki. Jest to zmiana czysto techniczna, dotycząca posiedzeń Rady Nadzorczej. Dotychczas posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się nie rzadziej niż co 3 miesiące, a po zmianie jest zapis, że Rada Nadzorcza ma się spotykać 4 razy w roku.

29.04.2022 zostały odesłane odpowiedzi na pierwszą turę pytań GPW. Wniosek o dopuszczenie naszych akcji na giełdzie NewConnect złożyliśmy w dniu 31.03.2022.

Ja i Robert Ogłodziński mamy wykupioną polisę ubezpieczeniową na życie, wskazując spółkę jako beneficjenta ewentualnego odszkodowania. W przypadku śmierci jednego z nas do spółki trafi 1,2 mln zł odszkodowania, co stanowi kwotę wystarczającą na pokrycie kosztów wynajęcia profesjonalnego menadżera. W przypadku śmierci nas obu do spółki trafi 2,4 mln zł odszkodowania.

Nasza gra aktualnie wchodzi w wersję Alfa, którą zamierzamy mieć ukończoną do końca czerwca. Mamy zaprogramowane i zbudowane graficznie 80 proc. poziomów. Gra jest przechadzalna prawie w całości. Po czerwcu zostanie nam proces testowania połączony z dodawaniem cutscen fabularnych. Produkcja idzie nawet sprawniej niż się spodziewaliśmy, co oznacza, że do czasu premiery mamy więcej czasu na testowanie i poprawki. Premiera naszej gry jest zaplanowana na początek IV kw. 2022.

W środę 11 maja odbędzie się globalny reveal gry "Space Tail". Również ten dzień uznajemy tym samym za oficjalny start kampanii promocyjnej – będziemy sukcesywnie opowiadać we wszystkich możliwych kanałach marketingowych, nad czym tak prężnie pracowaliśmy od 2020 r. razem z Enjoy Studio S.A.

Reveal trailer naszej produkcji wyprodukowało znane i uznane w branży studio - Radikal Studio, muzykę specjalnie dla tego materiału skomponował Bartosz Chajdecki. Za stworzenie strategii oraz przeprowadzenie kampanii marketingowej i obsługę biura prasowego odpowiedzialna będzie agencja Kool Things specjalizująca się w grach video.

Maj zdecydowanie będzie należał do bardzo pracowitych miesięcy, ponieważ kilka dni po naszym oficjalnym revealu (16 i 17 maja) jako Longterm Games pojawimy się w Krakowie podczas konferencji Digital Dragons.

LINK od naszego kanału na Youtube 👇

https://www.youtube.com/channel/UCKsu8c8ws9kWkRpVrZnkHyA